Delegaci na krajowy Zjazd PZLA

 

Delegaci na krajowy Zjazd PZLA 2021-2024:  

Joanna Baj-Korpak

Paweł Danielczuk

Andrzej Gdański

Mirosław Fus

Urszula Jaros

Tadeusz Makaruk

Marek Mazurek