Zarząd

 
 
Skład zarządu  w latach 2021-2024 prezentuje się następująco:
 
  

Prezes - Urszula Jaros  

Wiceprezes - Joanna Baj-Korpak 

Wiceprezes - Mirosław Fus 

Sekretarz - Mieczysław Jamroz 

Skarbnik - Paweł Danielczuk

  

Członkowie: 

Wojciech Bobrzyk

Andrzej Gdański 

Malwina Kopron

Tomasz Magdziak

Tadeusz Makaruk

 Marek Mazurek

 
 
Koordynator ZKN I KM - Szymczuk Dariusz