Klasy - Mężczyźni

 Normy klasyfikacyjne - stan z 15.03.2017r
/* - do 19 lat, /** - do 15 lat
- podane normy mogą być zdobywane jedynie na zawodach na stadionie otwartym.
- podane poniżej normy uzyskane na obiektach halowych mogą stanowić podstawę do nadania odpowiedniej klasy sportowej, jeżeli zostały osiągnięte podczas HMP, HME lub HMŚ (warunkiem uznania uzyskanej normy na innych zawodach w kraju zgłoszonych do kalendarza PZLA jest posiadanie przez obiekt dokumentacji geodezyjnej, zweryfikowanej przez PZLA)
- nie będą uznawane klasy I lub wyższe uzyskane we wspólnych biegach kobiet i mężczyzn (nie dotyczy biegów ulicznych)
- warunkiem uznania klas sportowych w konkurencjach technicznych, rozegranych wspólnie dla kobiet i mężczyzn, jest udział w konkursie minimum 2 kobiet i 2 mężczyzn

MM
M
I
II
III
IV*
V**
100m
10.25
10.65
10.90
11.30
11.75
12.20
12.75
200m
20.75
21.45
21.90
22.80
23.60
24.40
25.60
300m
młodzicy
młodzicy
młodzicy
37:50
39:00
40:50
42:50
400m
45:95
47:20
48:50
50:50
52:75
54:75
57:00
600m
młodzicy
młodzicy
młodzicy
1:28:00
1:32:00
1:35:00
1:40:00
800m
1:47:00
1:48:50
1:51:80
1:57:00
2:02:00
2:07:50
2:12:00
1000m
młodzicy
młodzicy
młodzicy
2:38:00
2:43:00
2:50:00
3:00:00
1500m
3:39:00
3:42:00
3:49:00
4:02:00
4:12:00
4:22:00
4:35:00
2000m
młodzicy
młodzicy
młodzicy
6:00:00
6:10:00
6:20:00
6:40:00
3000m
-
-
8:18:00
8:45:00
9:15:00
10:10:00
-
5000m
13:28:00
13:50:00
14:25:00
15:15:00
16:20:00
17:30:00
-
10000m
28:10:00
28:55:00
30:25:00
33:00:00
34:30:00
36:30:00
-
Półmaraton
1:02:30
1:04:30
1:07:50
1:11:00
1:17:00
-
-
Maraton
2:13:00
2:16:00
2:23:00
2:34:00
2:50:00
-
-
100km
6:50:00
7:05:00
8:00:00
8:30:00
9:00:00
-
-
24h
235km
215km
205km
185km
170km
-
-
110 m pł
13:70
14:10
15:00
15:75
16:70
17:50
-
110m pł
jun (99 cm)
jun (99 cm)
14:50
15:70
16:50
17:50
-
110m pł
jun mł.
jun mł.
14:15
15:00
15:75
16:50
-
110m pł
mł (91,4 cm)
mł (91,4 cm)
mł (91,4 cm)
15:75
17:00
17:75
18:50
200m pł
młodzicy
młodzicy
młodzicy
27:50
28:25
29:25
30:50
400m pł
49:50
51:50
54:50
56:50
59:00
62:00
-
400m pł
jun mł. (84 cm)
jun mł. (84 cm)
53:50
56:00
58:50
61:00
63:50
2000m prz
juniorzy
juniorzy
6:00:00
6:10:00
6:27:50
6:50:00
7:20:00
3000m prz
8:30:00
8:40:00
9:05:00
9:35:00
10:15:00
10:50:00
-
Chód 5000m
młodzicy
młodzicy
młodzicy
25:50
27:30
29:45
32:30
Chód 10km
-
-
45:00:00
48:00:00
51:30:00
57:00:00
-
Chód 20km
1:24:30
1:28:00
1:35:00
1:40:00
1:50:00
2:00:00
-
Chód 50km
4:07:00
4:15:00
4:33:00
4:47:00
5:10:00
-
-
Wzwyż
2.27
2.22
2.08
1.95
1.82
1.75
1.65
Tyczka
5.55
5.20
4.50
4.00
3.60
3.20
2.80
W dal
8.00
7.80
7.25
6.80
6.30
5.90
5.60
Trójskok
16.80
16.20
14.80
14.40
13.20
12.60
12.00
Kula
19.50
17.70
14.50
13.25
12.00
10.00
-
Kula (6.00)
juniorzy
juniorzy
16.00
14.00
13.00
11.00
-
Kula (5.00)
juniorzy mł.
juniorzy mł.
17.50
15.00
13.50
12.50
10.50
Dysk
62.00
57.00
46.00
40.00
35.00
30.00
-
Dysk (1.75)
juniorzy
juniorzy
50.00
44.00
38.00
32.00
-
Dysk (1.50)
juniorzy mł.
juniorzy mł.
53.00
45.00
39.00
35.00
30.00
Dysk (1.00)
młodzicy
młodzicy
młodzicy
46.00
41.00
35.50
31.00
Młot
74.00
69.00
54.00
45.00
38.00
30.00
-
Młot (6.00)
juniorzy
juniorzy
60.00
51.00
43.00
33.00
-
Młot (5.00)
juniorzy.mł
juniorzy mł.
68.00
58.00
50.00
40.00
30.00
Oszczep
77.80
74.00
62.00
55.00
47.00
39.00
-
Oszczep (700)
juniorzy.mł
juniorzy.mł
65.00
57.00
50.00
45.00
-
Oszczep (600)
młodzicy
młodzicy
młodzicy
57.00
48.00
42.00
37.00
10 -bój
7.700e
7.000
6.300
5.900
5.000
4.200
-
10 -bój (jun.)
juniorzy
juniorzy
6.500
6.000
5.100
4.400
-
10 -bój (j.mł.)
juniorzy mł.
juniorzy mł.
6.600
6.200
5.200
4.500
-
5 -bój
młodzicy
młodzicy
młodzicy
3.000
2.650
2.350
2.100