Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
Władze
Skład Zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki na lata 2012-2016
Zarząd
Leszek Dunecki
Prezes
Konrad Firek
Wiceprezes
Tadeusz Makaruk
Wiceprezes
Jerzy Wierzchowski
Sekretarz
Andrzej Szeniawski
Skarbnik
Witold Sętowski
Członek
Edward Wiśniewski
Członek
Janusz Wilczek
Członek
Krzysztof Stipura
Członek
Marek Mazurek
Członek
Andrzej Gdański
Członek
Komisja Rewizyjna
Danuta Celińska
Przewodniczący
Henryk Dziedzic
Członek
Mirosław Fus
Członek
Delegaci na krajowy Zjazd PZLA
Leszek Dunecki
Krzysztof Stipura
Edward Wiśniewski
Tadeusz Makaruk
Dariusz Szymczuk
Janusz Waśko
Wszelkie prawa zastrzeżone